Privacy & cookie policy

Verwerken van persoonsgegevens

Welkom op onze website, www.theshoponline.be (de ‘Website’). Wij respecteren te allen tijde uw recht op privacy als klant of bezoeker van deze Website. Om duidelijk te maken hoe wij omgaan met de gegevens die u ons verstrekt, hebben we dit privacybeleid opgesteld. Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u onze Website bezoekt zonder enige aankopen te doen, wanneer u zich registreert bij theshoponline.be en wanneer u van onze diensten gebruikmaakt om producten te kopen. Mocht u de Algemene Verkoopvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van deze Website nog niet gelezen hebben, dan verzoeken wij u om dit alsnog te doen.

In dit Privacybeleid zullen de termen ‘persoonsgegevens’, ‘verwerkt’ en ‘gegevensbeheerder’ de betekenis hebben die hen is toegeschreven in Richtlijn 95/46/EG betreffende gegevensbescherming, de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluiten – en vanaf 25 mei 2018 in de opvolgende wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (en elke Belgische wet en/of decreet voor de invoering ervan).

Door gebruik te maken van deze Website, gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, verwerkt worden in overeenstemming met dit Privacybeleid. U accepteert ook dat we mogelijk uw persoonsgegevens moeten verwerken voor het uitvoeren van een contract of bestelling. Gelieve deze Website niet te gebruiken als u niet tevreden bent over de inhoud van ons Privacybeleid.

De Website is het eigendom van KAFE BVBA, een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel in België, Lierseweg 43, 2200 Herentals (‘The SHOP’ of ‘wij/we’ of ‘ons/onze’). The SHOP treedt op als 'gegevensbeheerder' in de zin van het toepasselijke recht bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

We verzamelen twee soorten informatie wanneer u onze Website bezoekt:

Persoonsgegevens: De persoonsgegevens die wij mogelijk verzamelen en verwerken, kunnen uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, IP-adres en facturerings- en creditcardgegevens (uitsluitend voor de verwerking van bestellingen) bevatten. Let op: uw betaling is beveiligd met encryptie en wordt verwerkt via betalingsportal Ingenico. Alle betalingsinformatie wordt gewist wanneer de betaling verwerkt is.
Niet-persoonlijke informatie: Het kan ook zijn dat we informatie verzamelen over welke pagina's u bezoekt op deze Website en het adres/de locatie van de site waar u vandaan kwam om deze Website te bezoeken. Let op: deze informatie wordt louter voor analytische doeleinden gebruikt en zal niet worden ingezet om u te identificeren of om persoonlijk contact met u op te nemen. Deze informatie wordt gebruikt om in het algemeen meer demografisch inzicht te krijgen, de behoeftes en trends van onze klanten in kaart te brengen, betere en meer relevante aanbiedingen te doen en om ons ervan te verzekeren dat het ontwerp van onze Website gebruikersvriendelijk is. 
Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om uw bestellingen te beheren, u informatie over onze producten te verstrekken wanneer u daarom vraagt, u de beste service te kunnen bieden en om ervoor zorgen dat ons aanbod zo actueel en relevant mogelijk is. Uw persoonsgegevens worden voor de bovenvermelde doeleinden gebruikt door daartoe gemachtigde medewerkers, consultants, adviseurs, dochterondernemingen, dienstverleners, vertegenwoordigers en onderaannemers van Serax.

Let op: wij delen onder geen beding persoonsgegevens met derden, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals door een bevelschrift of gerechtelijk bevel, of wanneer dit op uw verzoek gebeurt. Het kan voorkomen dat wij niet-persoonlijke gegevens in combinatie met niet-persoonlijke gegevens van andere gebruikers (zoals de bovenvermelde siteanalyses) delen met derden.

Dit is bijvoorbeeld om statistieken te genereren over het aantal unieke bezoekers van onze Website, over de demografische uitsplitsing en in het algemeen over de handelingen die onze bezoekers op onze Website verrichten. Derden kunnen adverteerders, leveranciers, website-trackingdiensten en andere gelijkaardige partijen zijn.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden of stukjes informatie die opgeslagen worden op uw computer (of op een mobiel apparaat, naargelang het geval) wanneer u onze website bezoekt. Sommige delen van deze website worden uitgevoerd dankzij de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd. Voor meer informatie over cookies, inclusief het bekijken van welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, kunt u de volgende site bezoeken: www.allaboutcookies.org. Er zijn ook andere informatiebronnen over cookies te vinden op het internet.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bestelproces te volgen, persoonlijke voorkeuren op te slaan en ons te helpen om u te voorzien van gerichte content. Cookies zorgen ook voor een soepelere gebruikerservaring door uw persoonlijke voorkeuren te onthouden en u de mogelijkheid te bieden om sneller in te loggen. Wanneer u onze website bezoekt, wordt u gevraagd om de cookietechnologie te accepteren of te weigeren. U kunt er ook voor kiezen om alle cookies in uw webbrowser te accepteren of te weigeren. We delen onze cookies met geen enkele andere site.

Hieronder nog even een opsomming van de data die via cookies bijgehouden worden op de website theshoponline.be:

- Een sessievariabele die geanonimiseerd is.
- IP-adres locatiegegevens: momenteel wordt enkel het land van het IP-adres bijgehouden en het IP-adres zelf niet.
- Google Analytics / GTM-variabelen volgens de richtlijnen van Google: het laatste octet van het IP-adres wordt geanonimiseerd: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
- Google Webmaster Tools: gebruiken de variabelen van Google Analytics, dus geen extra opslag van gegevens.
- Facebook pixel code: hier vindt u de Facebook Data Policy terug: https://www.facebook.com/policy.php
- Aanduiding of de gebruiker Javascript actief heeft.
Javascript is een front-end scripting taal die gebruikt wordt om dynamische zaken op de website mogelijk te maken, zoals de slideshow animatie, fading en dergelijke front-end effecten.
- De image ratio en responsive image variabele: deze duidt aan of u op een mobiel toestel surft of niet.

'The SHOP' nieuwsbrief
'The SHOP' bewaart uw e-mailadres alleen als u het aan ons doorgeeft. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden over updates op onze Website en voor marketingdoeleinden, zoals voor informatie over nieuwe producten. We zullen dit e-mailadres nooit doorgeven aan derden, dus er zullen geen andere partijen contact met u opnemen. U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrief door op de link te klikken in een van de nieuwsbrieven die u ontvangt.

Veiligheid
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die voor ons gehost wordt door onze webadviseur. Zoals met alle interne gerelateerde content, kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u ons via deze Website verstrekt niet voor de volle 100% garanderen. Wij doen er echter alles aan om de veiligheid van alle gegevens die u ons verstrekt zoveel mogelijk te waarborgen via de toepasselijke technische en organisatorische middelen. The SHOP behoudt zich het recht voor om (inbegrepen, maar niet beperkt tot) een klant te weigeren door het annuleren of terugbetalen van bestellingen, om accounts te sluiten of de toegang van klanten te blokkeren wanneer ze verdacht worden van frauduleuze of kwaadwillige activiteiten. Er is slechts één account per persoon toegestaan. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Uw rechten
U hebt het recht om (i) toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens; (ii) te vereisen dat uw persoonsgegevens aangepast worden indien en voor zover u kunt aantonen dat deze gegevens onjuist zijn; (iii) de verwijdering van uw persoonsgegevens te gelasten als de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nageleefd worden; (iv) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie en/of om te verzoeken om dit te beperken; en (v) een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt eveneens het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken, op voorwaarde dat de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nageleefd worden. U accepteert echter wel dat elke verwerking die voorafgaat aan een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de wettigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. Om eender welk verzoek in te dienen met betrekking tot uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via info@theshoponline.be. Als u dit nodig acht, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens.

Wanneer verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, bijvoorbeeld vanwege hun herhaaldelijke karakter, kunnen wij ofwel (i) een redelijke vergoeding in rekening brengen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie, de communicatie of het uitvoeren van de verzochte actie, of (ii) weigeren om het verzoek in te willigen.

Duur van de opslag van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u via deze Website naar ons stuurt worden opgeslagen in onze databases. We bewaren uw persoonsgegevens zolang uw account actief is, als we een lopend contract met u hebben of zolang het nodig is om u de gevraagde services te bieden of vragen te beantwoorden of om eventuele geschillen op te lossen. Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens ook gedurende een redelijke periode bewaren om ons in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onenigheden op te lossen en te voldoen aan de verplichtingen van aangegane overeenkomsten.

Na deze periode worden uw gegevens uit onze database verwijderd.

Aanpassingen van dit Privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om enig deel van dit Privacybeleid op elk gewenst moment te updaten, aan te passen of te verwijderen. Alle wijzigingen worden hier onmiddellijk gepubliceerd en het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er iets veranderd is. We nemen echter wel rechtstreeks contact met u op als we besluiten om uw persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in strijd is met het overeengekomen Privacybeleid. U krijgt dan de keuze om al dan niet in het nieuwe gebruik te worden opgenomen.

Vragen / Neem contact met ons op
Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@theshoponline.be indien u nog vragen hebt met betrekking tot het bovenstaande.

 

Your privacy is very important to us. We respect your privacy and we will never sell, rent, lease or give away your information (name, address, email, etc.) to any third party.

Our privacy policy follows these principles:

All information provided by you is only used to ensure the best possible shopping experience. All information is strictly confidential and is treated in accordance with consumer and data protection legislation. 

If you place an order with us, we request certain personal information. You must provide contact information (such as name, e-mail and delivery address) and financial information (such as credit card number, expiration date and the three digit security code). We use this information for billing purposes and to complete your order. If we have trouble processing an order, we will use this information to contact you. Your telephone number is required for shipping purposes – in case UPS needs to contact you regarding the delivery.

We use third party web beacons (Google Analytics) from Google to help analyze where visitors go and what they do while visiting our website. 

Cookies are pieces of information that a web site transfers to your computer hard disk for record-keeping purposes. Cookies can make a web site more useful by personalizing information for visitors and by storing information about your preferences on our site. The use of cookies is an industry standard, and many major web sites use them to provide useful features for their customers. It is our Policy to use cookies only for the following purpose

 - to identify you

- to customize our site for you

- to help improve navigation

Most browsers are initially set up to accept cookies. If you would prefer, you can set your browser to reject cookies. However, you will not be able to take full advantage of our website if you do so. If you reject cookies, Google Analytics Statistics capture only a subset of the information necessary to generate all traffic reports.

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. If we make significant changes to this policy, we will notify you here and by a notice on the website in general.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Websites gebruiken cookies om gebruikers te helpen efficiënt te navigeren en om bepaalde functies uit te voeren. Cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren, mogen zonder uw toestemming worden geplaatst. Alle andere cookies moeten worden goedgekeurd voordat ze in de browser kunnen worden ingesteld.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment wijzigen op onze pagina Privacybeleid.

Klik hier om uw cookie settings te beheren: